Provozy

Firmy » Provozy

 

Provozy se setkávají v souvislosti s vodou v zásadě se dvěma problémy:

1.    Zajistit pitný režim dle nařízení vlády dle NV č. 93/2012 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pří práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb., stanovuje zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnancům ochranu zdraví i formou dostatečného přísunu tekutin. Většinou se to řeší draze  výdejníky s barely nebo prostě PET lahvemi. Jakékoli řešení filtrací na místě ze stávajícího rozvodu je nejen až o 80% levnější, ale hlavně zaměstnanci mají stále k dispozici neomezený zdroj čerstvé a kvalitní vody. Zvedá se výkon zaměstnanců, odbourává se únava, stresy, ale i bolesti apod. Investice do pitného režimu se vyplatí!

2.    Technická filtrace je především důležitá všude tam, kde se voda ohřívá /kuchyně, prádelny, pekárny,restaurace,… nebo se používá voda studená upravená, tedy demineralizovaná nebo dokonce destilovaná / strojírny na emulzní roztoky, pálenice, sodovkárny a stáčírny, včelaři, restaurace, ale i vodojemy…/. Tato filtrace se vždy navrhuje na klíč podle stupně znečištění vstupní vody a požadovaném odběru.

Pokud řešíte nebo cítíte potřebu konzultovat úpravu vody, neváhejte nás kontaktovat

Radomír Hrbáč, technický ředitel Aqua Solutions s.r.o.

 www.aquasolutions.cz,

mail: info@aquasolutions.cz

gsm: 00420 604422442

Řadit podle||