Enviromentální programy

Pojďme každý z nás podat přírodě pomocnou ruku. Jak? Prozatím kromě úpravy vody a boje proti nesmyslnému prodeji zdrojů vody Veolii a dalším rádoby investorům, kteří odebírají zisky a o úpravny a potrubí se musí starat města.- viz stránky a blog ing. Radka Novotného www.pravdaovodě.cz. Podporujeme projekt OXYTREE, což je výsadba stromů, které nejen že rychle rostou, ale spotřebovávají 10x více CO2 než jakýkoli jiný strom! A momentálně posledním projektem, který dává ohromný smysl je podpora aditiv do paliva na bázi ferocenu (je na něj Nobelova cena z roku 1972) v tekuté, tedy nejčistší vyráběné podobě. Vše najdete na www.greenshieldpower.cz . Snížení emisí ve výfukových plynech každého automobilu či jiného motoru až o 80-90% má jednoznačně smysl. navíc vynálezce formule tekutého ferocenu je Čech. Všechny tyto projekty se vyznačují ekonomickým přínosem pro každého uživatele. navíc vyčištění každého litru vody, nasazením každého stromku Oxytree a každé auto, které nejen že ušetří na provozu, ale hlavně sníží emise to prostě MÁ SMYSL