Úvod

Voda:

   Voda (H2O) je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je podstatnou součástí všech živých organismů (tvoří 60 - 95 % jejich hmoty), všechny organismy jsou na ní závislé a musí ji přijímat v dostatečném množství po celý život. Nemůžeme bez ní žít. Voda čistí vně a oživuje zevnitř. Představuje život i smrt, vzkříšení i plodnost. To vše je nám jasné od chvíle, co jsme se stali lidskými bytostmi. Voda má na organizmus člověka mohutný ozdravný vliv, vyvádí toxiny z buněk, zastavuje proces stárnutí.

    Molekuly DNA obsahují geometricky správně organizovanou strukturou . Organizmus těhotné ženy aktivně pracuje na strukturování vody, která způsobuje mnohé přeměny organizmu. To je jedna z příčin, proč těhotenství omlazují. Člověk vypije za rok kolem 750 litrů vody, z níž se skládá 70 % jeho organismu, kůra obou mozkových hemisfér obsahuje asi 85 % vody a krev více než 80 %. Látková výměna, udržování tělesné teploty, vylučování nečistot a produktů rozkladu - to vše zabezpečuje voda. Ztráta tekutin v organismu je vždy nebezpečnější než nedostatek potravy. Jelikož voda, kterou pijeme, proniká do každé buňky našeho těla, je její kvalita důležitější než kvalita potravin. Pitná voda je zákonem definovaná jako voda, která je zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění či jiné poruchy zdraví díky přítomnosti mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví člověka a jeho potomstva, je to voda, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a kvalita nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby. Tuto vodu můžeme získat prakticky pouze dvěma způsoby - čištěním a chemickou úpravou povrchové vody nebo čerpáním z přirozeně chráněných podzemních zdrojů. Kvůli negativnímu působení člověka na životní prostředí je však čistá voda stále vzácnější. Zvyšuje se tak samozřejmě i nutnost vodu z povrchových zdrojů chemicky čistit a upravovat. Tedy stát upravuje povrchové vody chemicky podle této normy. Naší prioritou je odstranit z vody tuto chemii. Pitnou vodu pak získáváme z této vody filtrací. Filtraci používáme mechanickou a to absorpční , průtokovou, případně iontovovýměnnou. V mimořádných případech kapilární popřípadě molekulární síto. Vodní hospodářství obecně zajišťuje dodávky nezávadné vody (vodní zdroj, vodárna, vodojem, vodovod, vodovodní přípojka) pro domácnosti i průmysl a nakládá s odpadními vodami. Provádí odběr, transport (stoková síť neboli kanalizace) a čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod. Předchází se tak znečištění vody.

 

Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

 

Znečištění vody voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50% světových mokřadů. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat. Značná část znečištění životního prostředí pochází ze zemědělství (pesticidy, hnojiva i zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se stává strategickou surovinou a do intenzivně využívaných zemědělských oblastí se musí přivádět z velkých vzdáleností.

 

Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

 

Pozor, chemické znečištění vody nelze převařením odstranit. Bakteriologické znečištění odstraníme povařením aspoň 5 minut. (Viry se usmrtí až po 30 minutách.) Ale i takto usmrcení organismy se nevypaří, ale ve vodě zůstávají a rozkládají se, jako jakýkoliv jiný organismus, a vytváří ve vodě toxiny. Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda a doplněno Požadavky na jakost vody pro koupání ve volné přírodě upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb.

 

Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

  • reklamace

    Chápeme, že vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji dle Občanského zákoníku z r 2014 § 2106/1 a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc, k čemuž nám mj. dopomáhají i naše zcela nadstandardní vztahy s klíčovými dodavateli.